Priser og vilkår

Prisen for advokattjenester fastsettes på grunnlag av medgått tid etter følgende satser:

  • Ordinær timepris varier fra kr 2.200 til kr 2.800 med tillegg av 25% mva.

  • For forretningsklienter og offentlige klienter varierer timeprisen fra kr 2.500 til kr 3.000 med tillegg  av 25% mva.

Prisene er avhengig av sakens kompleksitet og advokatens spesialkunnskaper. I tillegg tar kontoret saker med offentlig salærsats, p.t kr 1.215 med tillegg av 25% mva. Fri rettshjelp ytes etter gjeldende satser der klienten oppfyller vilkårene for dette.

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss, vil kontorets advokater og ansatte behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er den enkelte advokat som du kontakter.

Kontaktinformasjonen til kontoret er:

Skar advokater, Postboks 174, 1541 Vestby

office@adv-vestby.no

  64 98 39 00 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte en av advokatene.

Vår behandling av personopplysninger:

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger for å kunne yte råd og hjelp til våre klienter og som ledd i vår personalbehandling.

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Normalt vil rammene for dette trekkes opp i forbindelse med etablering av klientforholdet. Informasjon som vi mottar i forbindelse med en sak for en klient vil bli benyttet i samsvar med det som avtales for oppdraget med klienten. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi tar vare på dine personopplysninger som vi mottar i forbindelse med saker hos oss så lenge det er behov for disse. Vi opplever vanligvis at klienter ønsker at vi skal ta vare på personinformasjon i den enkelte sak for eventuell fremtidig bruk, og oppbevarer den i alminnelighet derfor på papir i 10 år og lengre digitalt. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, slettes hvis du trekker ditt samtykke.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelser mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å gjøre bruk av dine rettigheter må du kontakte en av kontorets advokater. Vi vil svare på din henvendelse til å oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no