Kontorfellesskapet består i dag av advokatene Tore Skar, Bjørn Clemetsen, Håvard Flatland, Irene Skinnemoen. Videre er Aina Netzebandt og Ida Asbjørnslett ansatt ved kontoret som advokatsekretærer.

Kontoret er en videreføring av advokat Jan A Coll's etablering av advokatkontor i Vestby i 1973. Advokat Tore Skar tiltrådte kontorfellesskapet i 1988. Advokat Bjørn Clemetsen tiltrådte kontorfellesskapet i 1993, Irene Skinnemoen i 2017 og advokat Håvard Flatland i 2022.

Kontoret har et stort antall saker innenfor de fleste juridiske fagområder, og har løpende prosedyreoppdrag for domstolene, både sivile saker og straffesaker. Ved kontoret har vi også til enhver tid oppdrag for domstolene blant annet som bostyrer ved konkurs og dødsbobehandling. Kontoret har oppdrag for flere kommuner. Videre har kontoret særskilt erfaring og kompetanse vedrørende faste eiendommers rettsforhold og generell juridisk rådgiving for næringsdrivende og for privatpersoner.