Kontorfellesskapet består i dag av advokatene Tore Skar, Bjørn Clemetsen, Trond Dyvik, Irene Skinnemoen og advokatfullmektig Julie Gjestang. Videre er Grethe Nordby Lo, Aina Netzebandt og Ida Asbjørnslett ansatt ved kontoret som advokatsekretærer.

Kontoret er en videreføring av advokat Jan A Coll's etablering av advokatkontor i Vestby i 1973. Advokat Tore Skar tiltrådte kontorfellesskapet i 1988. Advokat Bjørn Clemetsen tiltrådte kontorfellesskapet i 1993, advokat Trond Dyvik i 2001 og Irene Skinnemoen i 2017.

Kontoret har et stort antall saker innenfor de fleste juridiske fagområder, og har løpende prosedyreoppdrag for domstolene, både sivile saker og straffesaker. Ved kontoret har vi også til enhver tid oppdrag for domstolene blant annet som bostyrer ved konkurs og dødsbobehandling. Kontoret har oppdrag for flere kommuner. Videre har kontoret særskilt erfaring og kompetanse vedrørende faste eiendommers rettsforhold og generell juridisk rådgiving for næringsdrivende og for privatpersoner.