Kompetanseområder 

Advokatkontoret driver alminnelig advokatpraksis i Follo i Akershus. Vi bistår både private og næringsdrivende med juridisk rådgivning, forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter og dokumenter, samt prosedyre for domstolene. Prosedyreoppdragene omfatter både sivile og straffesaker. På strafferettsområdet har én av advokatene oppdrag som fast forsvarer ved Follo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Advokatkontoret har i tillegg en rekke oppdrag for domstolene i forbindelse med behandling av konkurs og dødsbo.