Kompetanseområder 

Advokatkontoret driver alminnelig advokatpraksis i Follo. Vi bistår både private og næringsdrivende med juridisk rådgivning, forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter og dokumenter, samt prosedyre for domstolene. Prosedyreoppdragene omfatter både sivile og straffesaker. På strafferettsområdet har én av advokatene oppdrag som fast forsvarer ved Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Advokatkontoret har også bred erfaring med saker innen arv- og familierett, herunder barnefordeling og barnevern. Kontoret har til enhver tid også oppdrag for domstolene i forbindelse med behandling av konkurs og dødsbo