Tore Skar

Tore Skar er cand.jur. fra Universitetet i Oslo i 1982. Han har vært ansatt som saksbehandler og senere byråsjef i Finansdepartementet med arbeidsområder innenfor avgift og skatt.

I 1986 og 1987 arbeidet han som dommerfullmektig ved Ytre Follo herredsrett i Drøbak.

I november 1988 startet han opp i kontorfellesskap med advokat Jan A. Coll i Vestby under navnet Advokatene Jan A. Coll og Tore Skar. Kontorfellesskapet er senere utvidet og fremstår i dag under navnet Skar advokater.

Skar har tidligere vært fast forsvarer i straffesaker ved Indre Follo og Ytre Follo tingrett samt for lagmannsretten.

Tore Skar arbeider innenfor skatt- og selskapsrett, kontraktsrett, spørsmål knyttet til fast eiendom og entreprise, plan- og bygningsrett, arv- og skifte mm. Han bistår både privatpersoner, selskaper og offentlige etater. Han har også bred erfaring som styremedlem i en rekke selskaper.

Han har ført et stort antall saker for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Skar har møterett for Høyesterett.