Irene Skinnemoen

Irene Skinnemoen studerte ved Universitetet i Oslo. Hun har siden 1999 arbeidet i privat og offentlig sektor. Hun har arbeidet som konsernadvokat for oppstartsselskaper. Hun arbeidet i Storebrand og If Skadeforsikring med forsikringsrett, og senere i Norsk pasientskadeerstatning med personskadeerstatningsrett til høsten 2011.

Fra 2012 arbeidet Irene i Codex Advokat Oslo AS, i hovedsak med erstatningsrett, inkludert personskadeerstatningsrett og forsikringsrett.

Irene tiltrådte kontorfellesskapet Skar advokater i Vestby i februar 2017. Hun bistår privatpersoner, selskaper og offentlige etater innenfor arbeidsrett, erstatningsrett, strafferett, arv- og skifte, avtalerett og fast eiendoms rettsforhold. Hun har lang erfaring med forhandlinger og prosedyre.