Håvard Flatland

Håvard Flatland er cand. Jur. fra Universitetet i Oslo i 2006. Etter studiet var han ansatt i Den Norske Advokatforening, hvor han arbeidet med advokaters rammevilkår og advokatetiske problemstillinger.

 

Fra 2007 har Flatland arbeidet som advokat, og har erfaring fra en rekke rettsområder. Han har vært ansatt i KCO advokater, og hos Advokat Aase Karine Sigmond. Fra 2018 var Flatland medeier og partner i Advokatfirmaet Bratlien. I 2022 tok Flatland del i advokatfellesskapet Skar advokater.

 

Flatland har bred erfaring fra flere rettsområder, med en hovedvekt på strafferett, familierett og arverett. I tillegg har Flatland erfaring fra en rekke øvrige rettsområder, blant annet fast eiendoms rettsforhold, kjøpsrett/avtalerett og utlendingsrett for å nevne noen.

 

I 2022 ble Flatland fast forsvarer for Follo og Nordre Østfold tingrett, samt for lagmannsretten.

 

Flatland har en svært omfattende prosedyreerfaring, og har siden 2007 prosedert saker for retten nærmest ukentlig. Han har erfaring med omfattende og sammensatte saker som behandles over flere måneder i retten, i tillegg til saker som har en mer ordinær varighet. Flatland møter også jevnlig som prosessfullmektig i NMBU’s klagenemnd, og som prosessfullmektig i Barneverns- og helsenemnda. 

 

Flatland har også et sterkt engasjement for rettspolitisk arbeid. Dette var helt sentralt når Flatland arbeidet som medarbeider i Juss-Buss og som rådgiver i Den Norske. Den dag i dag er det rettspolitiske engasjementet stort.

 

Flatland påtar seg oppdrag over hele landet.