Bjørn Clemetsen

Bjørn Clemetsen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo høsten 1985. Han var etter dette ansatt i Finansdepartementet, først i den alminnelige skatteavdeling – senere skattelovavdelingen, der han den siste tiden fungerte som byråsjef.

Fra juni 1989 til desember 1990 arbeidet han som dommerfullmektig ved Ytre Follo herredsrett. Etter dette ble han ansatt som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen i Oslo. Han var der tilsluttet skatteavdelingen og arbeidet i det vesentligste med spørsmål knyttet til skatt og selskapsrett.

Høsten 1993 tiltrådte Bjørn Clemetsen kontorfellesskapet i Vestby som da het Advokatene Coll, Skar og Clemetsen og som i dag utgjør Skar advokater.

Bjørn Clemetsen arbeider i det vesentligste med spørsmål knyttet til fast eiendom, kontraktsrett, entrepriserett, arv og skifte, konkurs og gjeldsforhandling samt alminnelig forretningsjus. Han har flere styreverv i lokalt og regionalt næringsliv. Bjørn Clemetsen har også lang erfaring som bostyrer ved konkurs og dødsboskifte.