Julie Gjestang

Julie Gjestang startet som advokatfullmektig hos Skar advokater i oktober 2019. Hun har Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, høsten 2017. Hennes spesialemner var skatterett og Competition Law (konkurranserett), og hun har skrevet masteroppgave innenfor strafferett.

Hun har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Sekretaritatet for konfliktrådene i Oslo, og som redaksjonskonsulent i Gyldendal Rettsdata, også i Oslo.

Julie Gjestang arbeider særlig innenfor kontraktsrett, selskapsrett, entreprise og arv- og skifte, hvor hun bistår både privatpersoner og selskaper.